För organisationer

En arena för konstruktiva samtal

För dig som är konferensarrangör, organisationskonsult eller HR-anvarig erbjuder playbackteater ett spännande och utforskande verktyg. Playbackteater är en unik form av improviserad teater som använder rörelse, röst, musik, drama och komedi för att levandegöra berättelser från deltagare i publiken.

Utforska frågor
Vi låter de teman eller ämnen som ni håller på att utforska inom er grupp komma till liv på scenen. Denna teaterform kan användas vid vilken tidpunkt och i vilket sammanhang som helst. På en kickoff kan det föra människor närmare varandra genom att den på samma gång som den introducerar relevanta teman också skapar interaktion. Som en avslutning på ett event, projekt eller liknande kan en playbackteater uppmuntra gruppen att summera, fokusera och fira viktiga delar av den gemensamma erfarenheten.

Vid förändringsarbete
När förändringar sker i en organisation eller på en arbetsplats kan det finnas outtalade rädslor, förändrade förväntningar, allianser till tidigare arbetskulturer och motstånd mot nya idéer. Dessa företeelser finns till stor del i det omedvetna och är ofta svåra att adressera på ett konstruktivt sätt. Att vid sådana tillfällen använda TeaterX och vårt erfarna och empatiska lyssnande, tillåter berättelser och känslor som finns i gruppen att benämnas och få gestalt på ett sätt som garanterar trygghet och som genererar förståelse för olika positioner.

Eller när ni vill fira
Playbackteater är också ett användbart redskap för att fira det arbete som människor utför i sin organsiation. Genom att ge deltagarna ett utrymme och en tydlig form blir det enkelt för vem som helst från publiken som känner sig manad att dela berättelser ur vardagen. Oavsett om berättelserna handlar om nederlag eller segrar är det ofta just passionen till arbetet och känslan av åtagande som lyser igenom.

Vi erbjuder
Teater X ger föreställningar till publik på mellan 10-300 personer. Ensemblen består av mellan 5-7 personer. En spelledare, en musiker och mellan tre-fem aktörer. Spelledaren formulerar frågor och leder föreställningen framåt. Spelledaren fångar upp ögonblicksbilder, tankar, känslor och berättelser från publiken på det aktuella temat. Spelledaren fungerar alltså som en länk mellan publiken och aktörerna och han eller hon väljer också den playbackteaterform som berättelserna ska gestaltas genom

En föreställning är vanligtvis 90 minuter lång men vi anpassar formatet efter beställning och behov. Ett uppskattat format är XL. Detta är ett skräddarsytt format där vi integrerar playbackformerna med workshop och storgruppsarbete. Vi använder upplevelsebaserade metoder där både kropp, känsla och tanke aktiveras för optimalt lärande. Ett XL-upplägg kan vara allt från en halvdag till att löpa över flera dagar. Uppläggen designas utifrån behov.

Uppdragsgivare
Vägverket, Apoteket, FOI, Arla Foods, Polisen, AF kultur, Regeringskansliet, Finansdepartementet, Röda Korset, Martin Olsson, Provins Fem, Skolverket, Karolinska institutet, Competence Compagniet, Eniro, Sonat, IAF, Södertälje sjukhus, Södertälje kommun, Huddinge kommun, IFL, Konsumentverket, Effectiveness Consultants, KF Gävleborg, LRF, Svensk Mjölk, ÅF, Sandahl Partners Örebro AB, Gilla Jobbet-mässam, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Yenenga Progress, Järna Kulturnatt, System Centered Training Conference, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NCC, SoL (Society of Organizational Learning), Södertörns Högskola, Almedalen i samarbete iS (Intitiativ samhällsutveckling), Telenor Global Services, Nationalmuseum, LRF, IFL, YES-group, Huge Fastigheter, Faciliteringsdagarna, Gilla jobbet-mässan, ICF

Kontakta oss för en förutsättningslös konsultation kring hur vi bäst kan möta era önskemål!
Pontus Holmgren 070-8449950
Jan Platander 0047-45081423