För skolor

Alla har en berättelse  se TED med Jo Salas Everyone has a story
Vi får kunskap om oss själva, varandra och världen genom berättelser.  I skolan tränar sig elever på att vara en bland många. När personliga berättelser blir berättade tillåts perspektiv att komma i dialog med varandra ansikte-mot-ansikte och när det berättade också får en konstnärlig form vaknar ett aktivt lyssnande.

Berättaren, berättelsen och publiken
Playbackteater är en improviserad och interaktiv teaterform där konkreta situationer ges konstnärlig gestalt på scenen (ett klassrum kan enkelt göras om till ett scenrum). En playbackteaterensemble består av; en spelledare som för dialogen med publiken, tre-fyra aktörer och en musiker. Rekvisitan är olikfärgade tyger och boxar.

Spelledaren håller i strukturen, ställer frågor och leder kommunikationen mellan publik och aktörer. Någon berättar något; en tanke, ett minne, en reaktion, en episod. Berättelsen blir genom  konstnärlig framställning multimodal (kroppsspråk, dans, sång, musik, dialog, skulpturala bilder, färger, tystnad). Varje personlig erfarenhet förmedlar något allmänmänskligt.  Genom en föreställning (60-90 min) växer en väv av korta reflektioner och längre berättelser fram. Som i ett samtal.

Teater X har i många skilda sammanhang spelat playbackteater på olika teman – oftast relaterat till just värdegrundsfrågor – sedan 1999.

Erbjudande
* Playbackteater (föreställning och workshop) för lärare som ett sätt att reflektera kring värdegrundsarbetet

*  Playbackteater (föreställning och workshop) i klassrum för en- två klasser åt gången utifrån en infallsvinkel relaterat till pågående ämnesinnehåll

* Playbackteaterföreställning för elever (plus medföljande lärare) på Impro & Co med utgångspunkt i en skönlitterär bok som klasserna läst (och även ensemblen) Föreställningen blir ett “bokprat” kring vilka tankar, känslor och minnen som boken väckte till liv. Föreställningen kommer att ge en erfarenhet av att böcker handlar om livet. Om oss.

* Workshop med elever som får lära sig playbackteater och som sen kan spela tillbaka andra elevers, föräldrars eller lärares historier

* Workshop med kollegor som lär sig formerna för att spela tillbaka berättelser från elever. Se också aktuella kurser.

Ur styrdokumenten
Skolverket skriver på sin hemsida att ”värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara den de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion” (www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund)

Skollagen slår fast att skolans verksamhet ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Lag 199:886, 1 kap, 2 §).

 

Kontaktpersoner
Marie–Louise Larsson