Playbackteater

Skapa möten
Med spontanitet, lyhördhet och respekt för varje människas unika berättelse kan playbackteater skapa ett möte mellan människor som är sällsynt i teatern. Alla har vi något att berätta, och ofta känner vi igen oss i varandras berättelser. I playbackteater ryms både roliga, allvarsamma, pinsamma, sorgliga, vackra, dråpliga och äventyrliga minnen. Den personliga berättelsen gör det allmänmänskliga nära och levande. Den konstnärliga gestaltningen skapar gemenskap och delad upplevelse.

Bakgrund
Playbackteater har utvecklats av Jonathan Fox och Jo Salas tillsammans med deras ursprungliga playbackensemble ur en önskan att göra teatern till en levande mötesplats. De var bland annat inspirerade av storytellingtraditioner, experimentell teater och J.L.Morenos teaterfilosofi. År 1993 startade Fox och Salas "School of Playback Theatre" i New York, där människor från stora delar av världen har mötts i skapande processer och utvecklats som aktörer och ledare. I dag finns närmare 400 playbackteatergrupper i över 60 länder, amatörer och professionella, som alla strävar efter att möta människors grundläggande behov av att berätta, utbyta erfarenheter och upptäcka nya perspektiv.

"Everyone Has a Story" Jo Salas berättar om Playbackteater på TEDxSIT